Copyright

INTELLECTUELE EIGENDOM
Strengholt BV, haar dochterbedrijven of haar licentiegevers zijn auteursrechthebbende op alle content (teksten, beeld en geluid) en software gebruikt in haar websites, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de Strengholt BV websites wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam Strengholt BV, alsmede de handelsnamen van haar dochterbedrijven. Al het materiaal op deze website is eigendom van Strengholt BV. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strengholt BV. Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Strengholt BV websites is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de tonen pagina c.q. website van Strengholt BV is. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. Strengholt BV treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.

VRAGEN
Hebt u vragen of opmerkingen over ons copyrightbeleid, dan kunt u deze richten aan:
Strengholt BV
Postbus 338,
1400 AH Bussum.
hofstede@strengholt.nl

WIJZIGINGEN
Strengholt BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het copyrightstatement. Check daarom regelmatig het copyrightstatement voor het copyrightbeleid van Strengholt BV.