Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN
Toegang tot en gebruik van websites van Strengholt BV is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de websites van Strengholt BV worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de websites van Strengholt BV en alle andere sites van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de websites van Strengholt BV zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de websites van Strengholt BV stemt u in met deze voorwaarden. De Strengholt BV websites en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Strengholt BV en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: “de informatie”) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Strengholt BV websites bekende gegevens. Strengholt BV kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan Strengholt BV instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Strengholt BV kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de websites van Strengholt BV en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Strengholt BV behoudt zich het recht voor om de websites van Strengholt BV te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

AANSPRAKELIJKHEID
Strengholt BV en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de website van Strengholt BV of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de websites van Strengholt BV.

LINKS
De websites van Strengholt BV bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Strengholt BV evenmin verantwoordelijkheid dragen.

PRIVACY STATEMENT
De Strengholt bedrijven zijn onderdeel van Strengholt BV zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Strengholt BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Strengholt BV, Postbus 338, 1400 AH Bussum. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

KLIKGEDRAG
Op de websites van Strengholt BV worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Strengholt BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

GEBRUIK VAN COOKIES
Strengholt BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Strengholt BV maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Strengholt BV site voor u gemakkelijker te maken.Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.Op de site van Strengholt BV treft u een aantal links aan naar andere websites. Strengholt BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Strengholt BV
Postbus 338,
1400 AH Bussum.
hofstede@strengholt.nl

WIJZIGINGEN
Strengholt BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Strengholt BV.