De Strengholt Groep

Opgericht in 1928 als uitgeverij van boeken en tijdschriften, is Strengholt BV in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationale muziek-, media-, entertainment- en logistieke onderneming.

De pijlers van onze onderneming zijn:

  • exploitatie van muziekrechten en de nationale en internationale administratie van copyrights;
  • ontwikkelen en realiseren van content en mediaprojecten;
  • uitgeven van boeken en specials;
  • verkoop en distributie van o.a. beeld- en geluidsdragers;
  • 3 PL activiteiten.

Het landgoed “Oud-Bussem” gaat terug tot 1570 en kent een rijke geschiedenis. De huidige monumentale Hofstede is gebouwd begin 1900 onder architectuur van de bekende architect K.P.C. de Bazel en heeft dienst gedaan tot 1956 als modelboerderij voor ‘zuivere’ melkproductie.
In 1969 werd de inmiddels in verval geraakte Hofstede aangekocht door Strengholt, die het monument geheel restaureerde en
renoveerde.